Vakantie en rooster

Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 5 september. Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn van 9.30 tot 15.30 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

De pauzetijden zijn op maat.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Jaarrooster 2022- 2023

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Paasvakantie
7 t/m 10 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus

Studiedagen

Studiedag 1
19 september
Studiedag 2
10 oktober
Studiedag 3
22 november
Studiedag 4
1 februari
Studiedag 5
6 april
Studiedag
9 juni