Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan voor schooltijd en bel 0488 – 41 77 00. Geef het ook door aan het de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Fijn als je de dag vóór je kind naar school komt ook weer even belt. Dan houden we er rekening mee.

Vervoer naar school

Sommige van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot word. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Vermoed je dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte 1000 uur onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de directeur. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Bij te laat komen meld je kind dit bij de mentor. Komt je kind vaker te laat, dan heeft dit consequenties. De mentor heeft hierover contact met je.

Stalling

Fietsen horen thuis in het fietsenrek. Brommers en scooters kunnen daarnaast geplaatst worden. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.