Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hieronder leest u meer over vervoer naar school en wat te doen als uw kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan uw kind niet naar school komen? Meld dit dan voor schooltijd en bel 0488 – 41 77 00. Geef het ook door aan het de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist. Fijn als u de dag vóór uw kind weer naar school komt ook even belt. Dan houden we er rekening mee.

Vervoer naar school

Sommige van onze leerlingen komen met de taxi naar school. U kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin u woont.

Thuisblijven

Is uw kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing om de leer­achterstand niet te veel op te laten lopen. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Vermoedt u dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte 1000 uur onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de directeur. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we moeten dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Bij te laat komen meldt uw kind dit bij de mentor. Komt een leerling vaker te laat, dan heeft dit consequenties. De mentor neemt hierover contact met u op.

Stalling

Fietsen horen thuis in het fietsenrek, brommers en scooters daarnaast. De school draag geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.