Onze school

Meforta College Extern geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen uit de regio van 12 tot en met 20 jaar. Zij komen bij ons omdat de ondersteuning in het reguliere of ander speciaal onderwijs niet voldoende was. Wij bieden ­gespecialiseerde onderwijs- en zorg­arrangementen op maat, gericht op vervolgonderwijs en arbeid.

De juiste ondersteuning

Wij geloven dat iedere leerling met de juiste ondersteuning succes kan krijgen in het onderwijs en de maatschappij. Door leerlingen aan te spreken op hun kwaliteiten zoeken we samen naar een passende bestemming en leerweg daarnaartoe.

Schoolklimaat

We vinden het belangrijk om een veilige en beschermde omgeving te bieden, waar een leerling tot rust komt en grip krijgt op zijn of haar eigen problemen. We bieden leerlingen ruimte om te experimenteren en te ontdekken, successen te behalen en fouten te maken. We kijken steeds samen met de leerling en u als ouders naar wat hij op dit moment aankan, welke risico’s eventueel kunnen voorvallen en wat dit betekent voor de inrichting van de omgeving en het dag- of schoolprogramma.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Het Meforta College Extern heeft:
• 20 tot 26 leerlingen
• 2 groepen
• 2 à 3 medewerkers

Inspectiebeoordeling

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij onze school? Dat kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met ons via: 0488 - 417 700. U krijgt dan meer informatie over onze school en ondersteuning bij het aanleveren van de informatie die nodig is om uw kind aan te melden. Ook onderzoeken we of onze school de juiste hulp en ondersteuning kan bieden of dat een andere school mogelijk beter passend is.