Onze school

Meforta College Extern geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen uit de regio. Onze leerlingen zijn tussen 12 en 20 jaar. Zij komen bij ons omdat de ondersteuning in het reguliere of ander speciaal onderwijs niet voldoende was. Wij bieden gespecialiseerde onderwijs- en zorg­arrangementen op maat, gericht op vervolgonderwijs en arbeid.

De juiste ondersteuning

Wij geloven dat iedere leerling met de juiste ondersteuning succesvol kan zijn in het onderwijs en de maatschappij. Door leerlingen aan te spreken op hun kwaliteiten zoeken we samen naar een passende bestemming en leerweg daarnaartoe.

Schoolklimaat

We vinden het belangrijk om een veilige en beschermde omgeving te bieden, waar een leerling tot rust komt en grip krijgt op zijn of haar eigen problemen. We bieden leerlingen ruimte om te experimenteren en te ontdekken, successen te behalen en fouten te maken. We kijken steeds samen met de leerling en zijn ouders naar wat hij op dit moment aankan, welke risico’s er zijn en wat dit betekent voor de inrichting van de omgeving en het dag- of schoolprogramma.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Het Meforta College Extern telt:
• 20 tot 26 leerlingen
• 2 groepen
• 2 à 3 medewerkers

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden 

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Dat kan via het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Zij kijken samen met jou welke school het beste aansluit bij de behoeften van je kind. Meer informatie vind je op www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden