Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. We houden ons daarom samen aan de volgende afspraken.

Alcohol, drugs en roken

We verbieden alcohol en drugs op school, net als roken. Daar zijn wij heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs meeneemt of gebruikt, volgen er sancties. We melden dit direct bij de politie en nemen ook contact op met ouders. Leerlingen mogen niet in school, maar ook niet op het plein roken. Doen ze dit wel? Dan nemen we maatregelen. We zijn een rookvrije school.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. In de pauzes kunnen ze dit in het klaslokaal nuttigen.

Mobiele telefoons

Tijdens de les blijven telefoons opgeborgen. Sommige leerlingen mogen hun telefoon gebruiken voor muziek, als dit het leren bevordert.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Uw kind is dan meeverzekerd als inzittende. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Verloren spullen, telefoons of brillen die kapot zijn gevallen, zijn dus niet verzekerd.