Ons onderwijs

Wij geloven dat iedere leerling met de juiste ondersteuning en begeleiding succesvol kan zijn in het onderwijs en in de maatschappij. Door leerlingen aan te spreken op hun kwaliteiten en talenten zoeken we samen naar een passende bestemming en een betekenisvolle leerweg daarnaartoe.

Voorbereid op de toekomst

Met ons onderwijs en onze begeleiding willen we leerlingen opleiden voor een diploma en hen voorbereiden op vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt. We streven ernaar om zoveel mogelijk van de doelen uit het regulier onderwijs te behalen. Naast het lesprogramma is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en studievaardigheden.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en cultuur

Bewegingsonderwijs is een vast onderdeel van het rooster. De lessen vinden plaats in de sporthal. Ook cultuuronderwijs is een vast onderdeel van het rooster. Elk jaar wordt er tweemaal een cultuurdag georganiseerd. Dan gaan leerlingen aan de slag met kunst en cultuur.