Ons onderwijs

Wij geloven dat iedere leerling met de juiste ondersteuning en begeleiding succesvol kan zijn in het onderwijs en in de maatschappij. Door leerlingen aan te spreken op hun kwaliteiten en talenten zoeken we samen naar een passende bestemming en een betekenisvolle leerweg daarnaartoe. Met ons onderwijs en onze begeleiding willen we leerlingen opleiden voor een diploma en hen voorbereiden op vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt. Naast het lesprogramma is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en studievaardigheden. 

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend. 

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 5 - arbeid of mbo-entreeopleiding
  • Leerroute 6 - vervolgonderwijs
  • Leerroute 7 - vervolgonderwijs

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Uitstroom

2017 - 2018

2016 - 2017

Ander vso

5

7

Vmbo

0

0

Praktijkonderwijs

0

0

Arbeid

8

6

Havo / vwo

0

0

Mbo

10

11

Overig

3

8

GGZ, behandeling

3

0

Totaal uitgestroomd

29

32