Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf?

Sportkleren en schoenen

Voor het bewegingsonderwijs nemen leerlingen zelf sportkleren en schoenen mee naar school.

Medicijnen

Als een kind tijdens schooltijd medicijnen nodig heeft, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook horen we het graag als de medicatie stopt of verandert. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als uw kind schade veroorzaakt bij een ander, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor uw kind. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin? Dan is uw kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.

Ouderbijdrage

We vinden het prettig als ouders jaarlijks € 25 betalen voor feesten en speciale activiteiten. Zo doen we het samen! Kunt of wilt u deze bedragen niet betalen? Geen zorgen, uw kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school beheert de bijdragen. In ons financieel jaarverslag staat waaraan we het geld hebben uitgegeven.