Zorg

Effectief meedoen aan het onderwijs is niet voor al onze leerlingen vanzelfsprekend. Als een leerling belemme-ringen ondervindt, bieden we daarvoor altijd ondersteuning op maat.

Zorg en coördinatie

Bij het coördineren en realiseren van zorg voor onze leerlingen spelen de intern begeleider en de gedragswetenschapper een belangrijke rol. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de onderwijskundige begeleiding en ondersteuning van leerkrachten.

Commissie voor de Begeleiding (CvB)

De Commissie voor de Begeleiding (CvB) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerlingenzorg en volgt daarbij de zorgroute. Leraren en mentoren hebben een belangrijke taak bij het opstellen van specifieke doelstellingen, het meedenken voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en het observeren, registreren en toetsen van de leerling. In de CvB hebben zitting: de directie, de gedragswetenschapper(s), intern begeleider en een medisch deskundige op afroepbasis.