Zorg

Effectief meedoen aan het onderwijs geldt niet voor al onze leerlingen als vanzelfsprekend. Als een leerling belemmeringen ondervindt, bieden we daarvoor altijd ondersteuning op maat. Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Zorg en coördinatie

Bij het coördineren en realiseren van zorg voor onze leerlingen spelen de intern begeleider en de gedragswetenschapper een belangrijke rol. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de onderwijskundige begeleiding en ondersteuning van leraren.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.