Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Onze doelen

• We willen het leren van (arbeids)vaardigheden in de praktijk verder uitbreiden.
• We blijven ons onderwijsaanbod ontwikkelen om optimaal af te stemmen op onze doelgroep.
• We zetten digitale werkvormen in ter verrijking van het onderwijsaanbod.
• Docenten krijgen scholing over ICT-werkvormen.
• We zetten digitale portfolio’s in.
• We inplementeren het vak CKV.
• We voeren werken in een digitale leeromgeving in.
• We zetten Stichting Leerkracht in als overlegmodel.