Resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Bereikt in 2022

• Aanzet tot digitaal portfolio is er.
• Thematisch onderwijs is ingevoerd.
• Werken met simulatoren is ingevoerd.
• Future lab is opgezet en gerealiseerd.

Basisvaardigheden

Rekenen, Nederlands en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan.

Uitstroom en bestendiging

Waar zijn onze leerlingen na school naartoe gegaan?

• 23% van onze leerlingen gaat na onze school naar voortgezet speciaal onderwijs met als doel een vmbo- of havo-diploma.
• 20% van onze leerlingen gaat naar het mbo.
• 7% van onze leerlingen gaat naar het vmbo.
• 23% van onze leerlingen stroomde uit naar arbeid of dagbesteding.
• 10% van onze leerlingen gaat richting GGZ voor behandeling.
• 13% van onze leerlingen wordt herplaatst.
• 3% valt onder de categorie overig.
• Na een jaar is 75% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
• Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 90% van onze leerlingen.

In schooljaar 2021-2022 stroomden 31 leerlingen uit.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en we bereiden onze leerlingen goed voor. Maar liefst 75% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2021-2022 is 90% van onze leerlingen uitgestroomd volgens onze verwachting. Dat wil zeggen 28 van de 31 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% haalden we hiermee ruim.