Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 12 en 20 jaar en wonen thuis of op een leefgroep. Zij komen bij ons omdat de ondersteuning in het reguliere of ander speciaal onderwijs niet voldoende was.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen vallen uit in het regulier of speciaal onderwijs en vallen onder de leerplichtwet. Ze hebben vaak een combinatie van ernstige gedrags- en psychiatrische problemen en (langdurige)onderwijsstagnatie. Ook is er vaak sprake van een achterstand op sociaal en emotioneel gebied en spelen er problemen in de thuissituatie.

Onze visie

Leerlingen en medewerkers worden dagelijks uitgedaagd hun talenten en kunde te benutten en in praktijk te brengen. Kernbegrippen daarbij zijn: steeds weer een nieuwe kans, rust en structuur, respect voor elkaar, onderlinge diversiteit, uitgaan van eerder verworven competenties en integrale behandeling en samenwerking. We besteden veel aandacht aan huisregels, omgangsnormen, orde, structuur en veiligheid. We gaan uit van de kwaliteiten van de leerlingen, van datgene wat ze goed doen. We respecteren leerlingen als persoon en spreken ze aan op hun gedrag. We zien problematisch gedrag als een hulpvraag aan ons.