Toetsen en examen

Onze school gebruikt een systeem van toetsing en evaluatie van Deviant. Zo beoordelen we of leerlingen binnen de diverse leerlijnen op schema liggen. Leraren bespreken de uitslagen en hun eigen observaties met de intern begeleider. In deze besprekingen stemmen we de belangrijke acties voor de komende periode af.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze hebben geleerd en welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben. Meer weten of het reglement lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/scholen/diploma.