Toetsen en examen

Ook in het speciaal voortgezet onderwijs worden leerlingen gewoon getoetst. En sinds schooljaar 2021-2022 krijgen onze leerlingen ook gewoon een diploma na hun examen.

Toetsen

Onze school gebruikt een systeem van toetsing en evaluatie van Deviant. Zo beoordelen we of leerlingen bin-nen de diverse leerlijnen op schema liggen. Leerkrachten bespreken de uitslagen en hun eigen observaties met de intern begeleider. In deze besprekingen wordt afgestemd welke acties voor de komende periode van belang zijn.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze geleerd hebben. En welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij of zij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben gemaakt. Meer weten of het reglement lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/scholen/diploma.