Praktijkervaring

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

Stages

Stage lopen is een belangrijk onderdeel binnen het onderwijsprogramma. Leerlingen lopen drie dagen per week stage en worden ondersteund door hun mentor. De mentor heeft regelmatig contact met het stagebedrijf en zorgt ook voor het stagecontract. Tijdens deze contactmomenten wordt ook over de vorderingen van de leerling gesproken.

De werkzaamheden houdt de leerling bij in een logboek, als onderdeel van het portfolio. De stageperiode wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid op de stageplaats. Deze proeve wordt afgenomen door erkende assessoren. Leerlingen lopen stage bij geaccrediteerde leerwerkbedrijven.