Praktijkervaring

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze in hun werk of in het leven goed kunnen gebruiken. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

Stages

Stage lopen maakt een belangrijk onderdeel uit in het onderwijsprogramma. Leerlingen lopen drie dagen per week stage en krijgen daarbij ondersteuning van hun mentor. De mentor neemt regelmatig contact op met het stagebedrijf en zorgt ook voor het stagecontract. Tijdens deze contactmomenten spreken de partijen ook over de vorderingen van de leerling.

De werkzaamheden houdt de leerling bij in een logboek, als onderdeel van het portfolio. De stageperiode sluiten we af met een proeve van bekwaamheid op de stageplaats, afgenomen door erkende assessoren. Leerlingen lopen stage bij geaccrediteerde leerwerkbedrijven.