Onderwijsprogramma

Voor leerlingen van de open groepen biedt het Meforta College theoretisch en beroepsgericht onderwijs: vmbo basisberoepsgerichte leerweg, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg en havo onderbouw. Voor de leerlingen uit de regio bieden we pre-entreeonderwijs (voorbereiding op een mbo-entreeopleiding) en mbo-entreetrajecten. Op basis van de resultaten van de intake en in overleg met de leerling stellen wij het vakkenpakket samen.

Vmbo en havo onderbouw

De leerlingen krijgen naast theorievakken als Nederlands en wiskunde ook praktijkvakken zoals consumptieve technieken en sport. Ook krijgen ze studievaardigheden en sociale vaardigheidstraining en wordt er aandacht besteed aan de leergebied- overstijgende kerndoelen, zoals leren leren.