Onderwijsprogramma

Meforta College Extern biedt leerlingen uit de regio pre-entreeonderwijs (voorbereiding op een mbo-entreeopleiding), mbo-entreetrajecten en vmbo theoretische leerweg bovenbouw. Op basis van de resultaten van de intake en in overleg met de leerling stellen wij het vakkenpakket samen.

Uitstroomprofielen en leerroutes

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen we een ontwikkelings­perspectief vast dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school mogelijk, met passende ondersteuning. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:

• Dagbesteding: we bereiden leerlingen voor op een vorm van arbeidsgerichte of ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten als zelfstandig werken niet mogelijk is, ook niet in een aangepaste werkomgeving. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 1 of 2.
• Arbeidsmarkt: we bereiden leerlingen voor op (beschutte) arbeid. De praktijk staat centraal en stages zijn verplicht. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 3, 4 of 5.
• Vervolgonderwijs: we bereiden leerlingen voor op het voortgezet speciaal onderwijs, vmbo of mbo. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 5, 6 of 7.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we naar IQ, maar ook naar schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren.

Pre-entreeopleiding

Kan een leerling qua leeftijd nog niet met een mbo-entreeopleiding starten, dan biedt het Meforta College pre-entreeonderwijs aan als voorbereidingstraject. De leerlingen krijgen naast de theorievakken ook praktijkvakken, zoals consumptieve technieken en sport. Ook krijgen ze studievaardigheden en sociale vaardigheidstraining en besteden we aandacht aan de leergebied-overstijgende kerndoelen en arbeidscompetenties.

Mbo-entreeopleiding

Op het Meforta College kunnen leerlingen een mbo-entreeopleiding volgen. Met de stage sluiten we aan bij de sector die de voorkeur van de leerling heeft. We bieden onder meer de volgende sectoren aan:

• Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
• Assistent bouwen wonen onderhoud
• Assistent plant en groene leefomgeving
• Assistent dienstverlening

We proberen elke leerling te plaatsen binnen de sector van zijn keuze. Het onderwijsprogramma voor de mbo-entreeopleiding bestaat uit twee dagen school en drie dagen stage.

Keuzedelen

Bij verschillende leerroutes volgen leerlingen verplichte keuzedelen. Op het Meforta College kunnen leerlingen uit de volgende kiezen:

• Digitale vaardigheden basis
• Ondernemend gedrag
• Verrijking leervaardigheden

Voor verrijking van leervaardigheden bieden we de volgende modules aan:

• Module ICT-vaardigheden (Word, Excel, PowerPoint), online module
• Module veilig werken (VCA), online module
• Module veilig werken met de heftruck, vaktheorie
• Module bediening van de kassa (kassatraining), online module
• Module beroepsgericht Engels A1-2, vaktheorie
• Module hygiëne (HACCP), online module
• Module gezond en actief leven/werknemer, online module
• Module gastvrijheid, online module