Onderwijsprogramma

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school heeft deze leerroutes met uitstroomprofielen:
• Leerroute 5: arbeid of entree-opleiding
• Leerroute 6: vervolgonderwijs
• Leerroute 7 vervolgonderwijs

Het onderwijsprogramma

Meforta College Extern biedt leerlingen uit de regio pre-entreeonderwijs (voorbereiding op een mbo-entreeopleiding), mbo-entreetrajecten en vmbo theoretische leerweg bovenbouw. Op basis van de resultaten van de intake en in overleg met de leerling stellen wij het vakkenpakket samen.

Pre-entreeopleiding

Als de leerling nog niet de leeftijd heeft om met een mbo-entreeopleiding te starten, biedt het Meforta College pre-entreeonderwijs aan als voorbereidingstraject. De leerlingen krijgen naast de theorievakken ook praktijkvakken zoals consumptieve technieken en sport. Ook krijgen ze studievaardigheden en sociale vaardigheidstraining en wordt er aandacht besteed aan de leergebied overstijgende kerndoelen. Verder wordt er aandacht besteed aan arbeidscompetenties.

Mbo-entreeopleiding

Op het Meforta College kunnen leerlingen een mbo-entreeopleiding volgen. Met de stage sluiten we aan bij de sector die de voorkeur van de leerling heeft. We bieden onder meer de volgende sectoren aan:
• Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
• Assistent bouwen wonen onderhoud
• Assistent plant en groene leefomgeving
• Assistent dienstverlening

We proberen elke leerling te plaatsen binnen de sector van zijn keuze. Het onderwijsprogramma voor de mbo-entreeopleiding bestaat uit twee dagen school en drie dagen stage.

Keuzedelen

Bij verschillende leerroutes volgen leerlingen verplichte keuzedelen. Op het Meforta College kunnen leerlingen uit de volgende kiezen:
• Digitale vaardigheden basis
• Ondernemend gedrag
• Verrijking leervaardigheden

Voor verrijking van leervaardigheden hebben wij de volgende modules beschikbaar:
• Module ICT-vaardigheden (Word, Excel, PowerPoint), online module
• Module veilig werken (VCA), online module
• Module veilig werken met de heftruck, vaktheorie
• Module bediening van de kassa (kassatraining), online module
• Module beroepsgericht Engels A1-2, vaktheorie
• Module hygiëne (HACCP), online module
• Module gezond en actief leven/werknemer, online module
• Module gastvrijheid, online module