Met partners en omgeving

Soms is er meer nodig dan we als school kunnen bieden. Dan werken we samen met instanties van buitenaf.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Arnhem Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.passendonderwijs.nl.

Samen met Pactum jeugd- en opvoedhulp

Per 1 januari 2021 zijn Pactum jeugd- en opvoedhulp en de OG Heldringstichting gefuseerd. Pactum helpt kinderen, jongeren en gezinnen met een passende behandeling thuis, binnen pleegzorg of in een van hun locaties. Pactum biedt een totaalaanbod jeugdzorg, van ambulante hulpverlening tot verblijf en gesloten jeugdzorg. Onze school bevindt zich op de Pactum locatie OG Heldring.