Directe contactpersonen

Wil je over een specifiek onderwerp meer weten? Hier vind je onze contactpersonen voor verschillende onder-werpen. Staat jouw onderwerp er niet tussen, bel dan het algemene nummer. We helpen je graag verder.

Gegevensbescherming

Kees Jan Schreuders
k.schreuders@mefortacollege.nl

Sonja Passau
s.passau@mefortacollege.nl

Medezeggenschapsraad

mr@mefortacollege.nl
Vertrouwenspersoon intern
Ellen Plaschek
e.plaschek@mefortacollege.nl

Vertrouwenspersoon extern

Chiene Hulst
T 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur

T 0900 – 111 31 11

Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 – 280 95 90
F 030 – 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl

De Onderwijsspecialisten

College van bestuur
Postbus 821
6800 AV Arnhem
T 026 – 353 74 80
cvb@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl