Wie zijn wij

Onze school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een gedrags-, leer-, of psychiatrische stoornis. Wij bieden gespecialiseerde onderwijs- en zorgarrangementen op maat, gericht op vervolgonderwijs en toeleiding naar arbeid. 

We streven ernaar om zoveel mogelijk van de doelen uit het regulier onderwijs te behalen. En we besteden gericht aandacht aan doelen in de domeinen Leren Leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij sluiten we zo goed mogelijk aan bij de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. 

Onze leerlingen  

De leerlingen op het Meforta College zijn veelal jongeren die uitvallen in het regulier of speciaal onderwijs, en vallen onder de leerplichtwet. Ze hebben vaak een combinatie van ernstige gedrags- en psychiatrische problemen en (langdurige) onderwijsstagnatie. Ook is er vaak sprake van een achterstand op sociaal en emotioneel gebied en spelen er problemen in de thuissituatie.  

Schoolgrootte  

De afdeling van de school voor leerlingen uit de regio en de open groepen van OG Heldringstichting heeft plaats voor ongeveer 50 leerlingen. Het aantal leerlingen per klas varieert van 8 tot 10 leerlingen.