Ziekmelding & bijzonder verlof

Als uw kind ziek is, vinden we het belangrijk dit op tijd te weten. Neemt u daarom voor schooltijd telefonisch contact op met de school, zodat de leraar op de hoogte is.  

Het telefoonnummer van het Meforta College is 0488 - 41 77 00 

Bijzonder verlof  

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie.