Handelingsplanning

Het ontwikkelingsperspectief vormt de basis voor het individuele handelingsplan van de leerling. De leerdoelen in dit plan geven aan waar komend schooljaar aan wordt gewerkt en wat de streefdoelen zijn.